#18 - Forhøy energien og finn riktig frekvens

#18 - Forhøy energien og finn riktig frekvens